Medlemsudtrækning

 

MEDLEMSUDTRÆKNING:  2018
Januar  Arne Madsen 100 kr
Februar  Vagn Christiansen 100 kr
Marts  Torben Jørgensen 100 kr
April  Lars Sørensen 100 kr
Maj  Edvard Noszczyk Gavekort til Small Danish Hotels på kr. 1.500,00
Juni  Hans Steensen 100 kr
Juli  Bjarne Vilstrup 100 kr
August Jørgen Christoffersen 100 kr
September Per Sølvbjerg Hansen 100 kr
Oktober Carsten Falbe Hansen 100 kr
November Allan Eriksen 100 kr
December Ove Frost Jensen 100 kr