Information

Praktisk info omkring booking

Børn under 12 år er til halv pris. (halv pris = halv portion)
På alle menuer ud af huset er dette ligeledes gældende.

Lokaleleje

Specialpriser gældende for alle

Øvrigt: Efter 8 timer afregnes kr. 1000,- pr. time. Lokalelejen tilfalder Forsamlingshuset, der er ejet af byens borgere. Lejen går til vedligeholdelse af huset samt afholdelse af fællesarrangementer i løbet af året, herunder Revy, Fastelavn, Høstfest, Banko, Juletræsfest m.m.
Udlejningspriser er gældende fra 1. august 2021.

Scroll to Top